pokercasinosports

Adatvédelmi Szabályzat

Összefoglaló

Alábbi Adatvédelmi Szabályzatunkból megtudható, hogyan dolgozzuk fel ügyfeleink személyes adatait és milyen jogokat biztosít számukra az adatvédelmi szabályozás. Határozottan ajánljuk ügyfeleinknek, hogy ismerkedjenek meg ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal. Mindazonáltal tisztában vagyunk vele, hogy mindenki elfoglalt, ezért szeretnénk egy gyors áttekintést nyújtani arról, miként kezeljük ügyfeleink személyes adatait – de kérjük őket, tartsák szem előtt, hogy ez az első rész csupán áttekintést ad, és nem helyettesíti az alábbi teljes Adatvédelmi Szabályzat elolvasását.

Ügyfeleink személyes adatait a lejjebb részletezett célokra használjuk fel, de a két fő célunk, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk számukra, valamint hogy megfeleljünk a szabályozási kötelezettségeinknek, konkrétan:

 • Az előbbi esetben, annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat nyújthassuk számukra, ügyfeleinknek nyitniuk kell egy felhasználói számlát, és meg kell adniuk a bankszámlaadataikat a pénzbefizetéshez.
 • Szabályozási szempontból kötelesek vagyunk felügyelni ügyfeleinket, és tárolni a tranzakciók adatait a méltányos, felelősségteljes és biztonságos szolgáltatás biztosítása érdekében – idetartozik játékosaink életkorának hitelesítése és az ügyfelek nyomon követése annak biztosítására, hogy anyagi lehetőségeiken belül maradva folytassanak szerencsejáték-tevékenységet.

Bevezetés

Ez az Adatvédelmi Szabályzat azokra a weboldalainkra, alkalmazásainkra, árucikkeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozik, amelyek ehhez a szabályzathoz kapcsolódnak, vagy nincs külön rájuk vonatkozó adatvédelmi szabályzat. Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket arról, hogyan kezeljük a személyes adataikat. Jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ezért javasoljuk ügyfeleinknek, hogy rendszeresen tekintsék át. Mindemellett, ha lényeges változtatást hajtunk végre, arról értesítjük ügyfeleinket.

Ki a kezelő?

Ügyfeleink személyes adatainak kezelője (korábbi nevén adatkezelő) a TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Írország, Dublin 4, Clonskeagh, Beech Hill Road, Belfield Office Park. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban „TSG” vagy többes szám első személyű formában utalunk rá.

És ki az adatvédelmi tisztviselő? Van ilyen?

Igen, van kinevezett adatvédelmi tisztviselőnk (Data Protection Officer, DPO). Bár az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül elérhető a dataprotection@flutterint.com címen, ügyfeleinknek először Ügyfélszolgálatunkat érdemes felkeresniük, ha gyakorolni szeretnék a jogaikat. Lásd bővebben az „Ügyfeleink jogai” részt alább.

Mit jelent a „Csoport”?

A Csoport kifejezés jelentése jelen Adatvédelmi Szabályzatban a Flutter Entertainment plc és annak minden közvetlen vagy közvetett leányvállalata, vegyesvállalati partnere és azok kapcsolódó cégei a világ minden táján, amelyek időre időre változhatnak, és magukba foglalják többek közt a következőket: Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Junglee, Singular és Sisal.

Hogyan gyűjtjük ügyfeleink személyes adatait

Annak érdekében, hogy szolgáltatást nyújhassunk számukra, ügyfeleinknek létre kell hozniuk egy felhasználói számlát. A felhasználói számla létrehozásakor bizonyos személyes adataikat meg kell adniuk, úgymint név, életkor, lakcím és e-mail cím. Néhány szolgáltatásunk használatához további adatok is szükségesek, például a bankkártyaadatok.

Adatgyűjtésünk kiterjed továbbá az ügyfeleink által végzett tranzakciókra, beleértve a szerencsejáték-tevékenységüket. Személyes adatokra tehetünk szert kérdőívek révén, amelyeket önállóan vagy az általunk ilyen célból megbízott cégek által veszünk fel. Emellett adatokat gyűjtünk ügyfeleink weboldal-, mobilalkalmazás- és szolgáltatáshasználati szokásairól. Egyéb információkat is gyűjtünk, amelyek szükségesek ügyfeleink személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban lefektetett célok érdekében történő feldolgozásához.

Amikor az ügyfeleink kapcsolatba lépnek velünk, fel fogjuk dolgozni az ilyen kapcsolatfelvétel során általuk megadott személyes adatokat.

Külső szolgáltatóktól is gyűjthetünk személyes adatokat, úgymint hitelminősítő intézetektől és csalásmegelőző cégektől.

Végezetül, „sütiket” és hasonló technológiákat is használunk, amelyek bizonyos, részben személyes adatnak minősülő információkat gyűjthetnek ügyfeleinkről, például az eszközeik IP-címeiről és online tevékenységükről. Alább, a „Sütik” részben több is megtudható az általunk használt sütikről.

Hogyan használjuk fel ügyfeleink személyes adatait

Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően ügyfeleink adatait csak akkor fogjuk feldolgozni, amikor törvényes jogalapunk van erre a személyes adataik tekintetében. Feldolgozzuk ügyfeleink személyes adatait, ha: (i) a velük kötött szerződés teljesítésének értelmében nyújtott szolgáltatáshoz szükség van rájuk; (ii) törvényi vagy szabályozói kötelezettségünkből adódóan kell megtennünk; (iii) ügyfelünk beleegyezését adta; vagy (iv) jogos érdekünk megkívánja ügyfelünk személyes adatainak feldolgozását, feltéve, hogy az ilyen érdek nem sérti az ügyfél érdekeit, jogait és szabadságát.

Néhány kivételes körülménytől eltekintve nem dolgozunk fel ügyfeleinkről különleges kategóriájú személyes adatokat (úgymint az egészségükre, etnikumukra, vallásukra, politikai meggyőződésükre, szakszervezeti tagságukra vagy szexuális irányultságukra vonatkozó személyes adatok). Dőlt betűkkel tesszük az alábbiakban közzé az olyan kivételes körülményekre vonatkozó kiegészítő jogalapot, amelyek esetén a különleges kategóriába tartozó személyes adatokat is feldolgozzuk.

Az alábbi listában látható, milyen célokból dolgozzuk fel ügyfeleink személyes adatait, valamint a jogalap, amelynek értelmében ez a feldolgozás történik.

CélJogalap
Az ügyfél felhasználói számlájának létrehozása, kezelése és irányítása A szerződés teljesítéséhez szükséges
A szolgáltatásaink nyújtása az ügyfélnek (beleértve a játékainkhoz való hozzáférést)A szerződés teljesítéséhez szükséges
Az ügyféltől kapott megkeresések és kérelmek befogadása és megválaszolásaA szerződés teljesítéséhez szükséges, ha a megkeresés kifejezetten a szolgáltatásainkra vonatkozik, egyéb esetben jogos érdek 
Az ügyfél értesítése a weboldalaink, a mobilalkalmazásaink és szolgáltatásaink fontos frissítéseiről A szerződés teljesítéséhez szükséges
Annak biztosítása, hogy képesek legyünk eleget tenni szabályozói kötelezettségeinknek az ügyfelek szolgáltatáshasználatával kapcsolatban, többek közt az ügyfél által megadott adatok helytállóságának hitelesítésével, az ügyfél személyazonosságának és életkorának ellenőrzésével (ami magával vonhatja a személyes adatainak harmadik fél részére történő kiadását vagy a személyes adatainak kiegészítését harmadik féltől – például hitelminősítő intézetektől – származó információkkal). Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
Források és vagyon eredetének tisztázása, és annak meghatározása, fedezik-e az ügyfél által költött pénzösszeget Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 
A vonatkozó törvények (többek közt a szerencsejáték-licenceinkhez kapcsolódó szerencsejáték-szabályozás, szabályozói és engedélyezési követelmények) által meghatározott kötelezettségeinknek való megfelelés Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
A weboldalainkhoz, mobilalkalmazásainkhoz és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feltételezett törvénytelen, csalárd vagy más tisztességtelen tevékenység (beleértve a pénzmosást) azonosítása és felfedése Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 

Alapvető közérdek: a törvénytelen tevékenység megakadályozása vagy észlelése / a nagyközönség megóvása a tisztességtelenségtől / a törvénytelen tevékenységekhez és tisztességtelenséghez kapcsolódó szabályozási követelmények / csalások megakadályozása / a terrorizmus finanszírozásának vagy a pénzmosásnak a gyanúja  
A szerencsejátékban észlelhető minták figyelése és a felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos problémák azonosítása Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 

Alapvető közérdek: a veszélyben lévő egyének védelme / bizonyos egyének gazdasági jólétének védelme  
Weboldalaink, mobilalkalmazásaink és szolgáltatásaink használatának megakadályozása, ha ügyfelünk erre kért bennünket (például önkizárás) Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 

Alapvető közérdek: a veszélyben lévő egyének védelme / bizonyos egyének gazdasági jólétének védelme  
Az ügyfél felhasználói számlájához beállított vagy rá alkalmazott befizetési, költési vagy veszteséglimitek betartása Hozzájárulás
Bármely más, a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges vagy az ügyfél személyes adatainak megadásakor kikötött cél támogatása A szerződés teljesítéséhez szükséges
Szolgáltatásaink tisztességtelen használatának felfedéseJogi vagy szabályozói kötelezettségünkhöz szükséges
A szolgáltatási feltételeink megszegésének felismerése A szerződés teljesítéséhez szükséges
Piackutató kampányok kivitelezése Az ügyfeleink által leginkább kedvelt termékek és szolgáltatások jobb megismerésének jogos érdeke 
Kérdőívek kiküldése termékeink és szolgáltatásaink jobb megismerése érdekében Az ügyfeleink által leginkább kedvelt termékek és szolgáltatások jobb megismerésének jogos érdeke 
Az ügyfél által kitöltött kérdőívek eredményeinek áttekintése Hozzájárulás
Statisztikák készítése ügyfeleink weboldal-, mobilalkalmazás- és szolgáltatáshasználatáról nálunk A termékeink és szolgáltatásaink használatának megértéséhez és az erre alapozott fejlesztésükhöz fűződő jogos érdekünk
A szolgáltatásainkkal kapcsolatos, az ügyfeleinket esetleg érdeklő ajánlatok és promóciók küldése Hozzájárulás
Az ügyfélszolgálatunk képviselői által bonyolított beérkező és kimenő telefonhívások és élő csevegések rögzítése oktatási célból  Ügyfélszolgálatunk fejlesztésének jogos érdeke
Az ügyfélszolgálatunk képviselői által bonyolított beérkező és kimenő telefonhívások és élő csevegések rögzítése biztonsági és szabályozási célból Jogi vagy szabályozói kötelezettségünkhöz szükséges
Ügyfeleink nevének, képének, felhasználónevének vagy tartózkodási helyének reklám- és marketingcélokból történő felhasználása, de csak abban az esetben, ha kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy ezt megtehetjük Hozzájárulás
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megadása a Csoport más olyan tagjainak, amelyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában az ügyfél számára A szolgáltatás lehetővé tételéhez fűződő jogos érdek
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása szakmai tanácsadóinkkal, úgymint ügyvédekkel és szaktanácsadókkal A tanácsadás lehetővé tételéhez fűződő jogos érdek
Megosztás: a személyes adatok megosztása a Csoport más tagjaival a felelősségteljes szerencsejátékot elősegítő eszközök alkalmazhatóságának biztosítására a Csoporton belül Jogi vagy szabályozói kötelezettségünkhöz szükséges
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása a közösségimédia-szolgáltatókkal reklámok megjelenítéséhez az ügyfél számára a közösségi oldalakon, hacsak az ügyfél a közösségimédia-fiókján keresztül nem kérte, hogy ne kapjon ilyen reklámokat A termékeink és szolgáltatásaink jobb reklámozásához fűződő jogos érdek
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása harmadik féllel azonosítás és helymeghatározás megerősítése céljából Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása harmadik féllel a csalás és a pénzmosás felderítésének céljából  Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 

Alapvető közérdek: a törvénytelen tevékenység megakadályozása vagy észlelése / a nagyközönség megóvása a tisztességtelenségtől / a törvénytelen tevékenységekhez és tisztességtelenséghez kapcsolódó szabályozási követelmények / csalások megakadályozása / a terrorizmus finanszírozásának vagy a pénzmosásnak a gyanúja  
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása a rendfenntartó szervekkel bűnmegelőzés és -felderítés céljából A szolgáltatásaink és közösségünk védelmének elősegítésére vonatkozó jogos érdek 

Alapvető közérdek: a törvénytelen tevékenység megakadályozása vagy észlelése / a nagyközönség megóvása a tisztességtelenségtől / a törvénytelen tevékenységekhez és tisztességtelenséghez kapcsolódó szabályozási követelmények / csalások megakadályozása / a terrorizmus finanszírozásának vagy a pénzmosásnak a gyanúja  
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása nemzeti önkizárási adatbázisokban, ha önkizárást kezdeményezettJogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges 

Alapvető közérdek: a veszélyben lévő egyének védelme / bizonyos egyének gazdasági jólétének védelme  
Megosztás: ügyfelünk személyes adatainak megosztása szerencsejáték-felügyeletekkel egy vizsgálat segítésére és teljesítésére Jogi vagy szabályozói kötelezettségünkhöz szükséges
Sütik: weboldalaink és mobilalkalmazásaink működtetése, többek közt annak biztosítása, hogy ügyfeleink interakcióba léphessenek a weboldalainkkal és mobilalkalmazásainkkal, valamint vissza lehessen állítani a választásaikat, amint az oldalak között lépkednek A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges legalább alapszintű működésű weboldal használatának jogos érdeke
Sütik: az ügyfél weboldalhasználatának elemzése, a webes közönségünk felügyelése és bizonyos tartalmak elhelyezése a weboldalunkon az ügyfél felhasználói szokásaihoz igazodva Hozzájárulás
Sütik: az ügyfelek weboldalunkra érkezésének és onnan való távozásának megfigyelése annak megértése és kereskedelmi szerződések végrehajtása céljából Hozzájárulás 
Sütik: a szabályozásnak való megfelelés, többek közt a több számlát használók, jogosulatlan felhasználói számlára történő bejelentkezési kísérletek vagy lehetséges visszaélések azonosítása Jogi vagy szabályozói kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
Sütik: külső marketing megjelenítése Hozzájárulás

A fent ismertetett célok mellett ügyfeleink személyes adatait egyéb célokból is feldolgozhatjuk, amelyeket a fent felsoroltakkal összeegyeztethetőnek ítélünk. Amikor így teszünk, jelen Adatvédelmi Szabályzatot frissíteni fogjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elsődlegesen a fent ismertetett jogalapok érvényesek, de a körülmények változása miatt a jogalap is módosulhat. Ha például egy ügyfél bezárja nálunk a felhasználói számláját, akkor a szerződés teljesítéséhez nem dolgozzuk fel többé a személyes adatait, azonban a törvényi kötelezettségeinknek való megfelelés miatt továbbra is kezeljük azokat.

Csoporton belüli megosztás

A Csoport tagjai vagyunk, és bizonyos esetekben ügyfeleink személyes adatait meg fogjuk osztani a Csoport más tagjaival. Erre azért kerül sor, hogy:

 • képesek legyünk azonosítani és átmásolni az ügyfélre vonatkozó felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos eszközöket (mint az önkizárás) a Csoporton belül (a törvényi/szabályozói kötelezettségünknek való megfelelés miatt szükséges);
 • segíthessünk a számlakezelésben, ügyfeleink azonosításában és hitelesítésében, valamint más kötelező ellenőrzéseknél (a törvényi/szabályozói kötelezettségünknek való megfelelés miatt szükséges);
 • megbizonyosodhassunk az ügyféladatok naprakészségéről és helytállóságáról (a törvényi/szabályozói kötelezettségünknek való megfelelés miatt szükséges);
 • azonosíthassuk azon ügyfeleket, akik csalást, pénzmosást vagy egyéb bűncselekményeket követtek el, vagy akikkel kapcsolatban felmerült ennek gyanúja (a törvényi/szabályozói kötelezettségünknek való megfelelés miatt szükséges);
 • azonosíthassuk az Általános Feltételeinket vagy a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó más szerződési feltételeket megszegő ügyfeleket (jogos érdek);
 • márkák közti marketinganyagokat küldjünk, ha az ügyfél kérte (hozzájárulás); és
 • elemezzük és jobban megismerjük az üzletmenetünket, ügyfeleinket, termékeinket és szolgáltatásainkat a Csoporton belül (jogos érdek).

A jövőben Csoportunk más tagjaival is megoszthatjuk a személyes adatokat olyan célokból, amelyek kapcsolódnak és illeszkednek a fent ismertetettekhez. Végezetül, ahol a fent felsoroltakon kívüli indokból törvényi vagy szabályozói kötelezettségünk a személyes adatok megosztása a Csoportunkon belül, ott így kell eljárnunk.

Kérjük ügyfeleinket, hogy rendszeresen tekintsék át ezt az Adatvédelmi Szabályzatot a Csoporton belüli megosztás frissítéseinek megismeréséhez.

Ügyfelünk személyes adatainak kiadása

A fent felsorolt, ügyfeleink személyes adatainak megosztását is magukban foglaló indokokon túlmenően ügyfeleink személyes adatait általunk megbízott feldolgozóknak is kiadjuk. A minden egyes ilyen feldolgozóval érvényben lévő szerződésünk biztosítja, hogy ügyfeleink személyes adatai biztonságban legyenek.

Továbbá a következő körülmények között is kiadhatjuk az ügyfelek személyes adatait:

 • ha vonatkozó törvény vagy szabályozás megköveteli (kiadás egy kormányzati, felügyeleti vagy rendfenntartási hatóságnak);
 • annak érdekében, hogy megvédjük magunkat a törvény előtt és/vagy jogi eljárások során; és
 • felvásárlásról, megvásárlásról vagy egyesülésről folyó tárgyalás és ezek megvalósulása során.

Ügyfelünk személyes adatainak átadása az EGT-n kívülre

Ügyfeleink személyes adatait a Man-szigeten tároljuk, amely terület az Európai Bizottságtól megfelelőségi határozatot kapott arra vonatkozóan, hogy eleget tesz az adatvédelmi törvényeknek. Ügyfeleink személyes adataihoz hozzáférhetnek a Csoport Európai Unión kívül elhelyezkedő tagjai is, és ilyen esetekben általános szerződéses kikötéseket vezettünk be, hogy garantáljuk ügyfeleink személyes adatainak biztonságát.

Ügyfeleink személyes adatait megoszthatjuk továbbá az Európai Unión kívüli harmadik felekkel is, és ilyen esetekben biztosítjuk, hogy általános szerződéses kikötések vagy megfelelőségi határozat legyen érvényben ügyfeleink személyes adatainak védelme érdekében.

Biztonság

Megtesszük a megfelelő biztonsági, technológiai és szervezeti lépéseket annak biztosítására, hogy ügyfeleink személyes adatai biztonságban legyenek, és megóvjuk azokat a lopástól, az elveszéstől vagy a jogosulatlan hozzáféréstől. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy a biztonság sosem garantálható, és ügyfeleink nem tarthatnak bennünket felelősnek, kivéve, ha a személyes adataik biztonsága a mi gondatlanságunk folytán sérül.

Marketing

Ha ügyfelünk regisztrált kínált szolgáltatásainkra, direkt marketinges üzeneteket küldhetünk számára az általunk vagy Csoportunk által kínált más szolgáltatásokkal kapcsolatban, amennyiben hozzájárult az ilyen marketingüzenetek fogadásához.

A marketingre vonatkozó hozzájárulások a felhasználói fiókon keresztül bármikor módosíthatók. Ügyfeleink le is iratkozhatnak a marketingüzenetekben található módokat használva. Felhívjuk a figyelmet, hogy a marketingüzenetekről való leiratkozás érvénybe lépése akár öt munkanapot is igénybe vehet.

Marketing a közösségi médiában

Az ügyfél által megadott adatokat felhasználhatjuk a Csoportunk szolgáltatásaival kapcsolatos reklámok és személyre szabott tartalmak bemutatására is bizonyos külső közösségi médiaplatformokon (Közösségi Oldalak) keresztül, amelyeket az adott szolgáltatást nyújtók (pl. Facebook, Twitter) tesznek elérhetővé számunkra. Amennyiben ügyfelünk nem szeretne ilyen reklámokat kapni, megváltoztathatja a Közösségi Oldalak beállításait. Ha ügyfelünk nem szeretné, hogy megosszuk ezt az információt a Közösségi Oldalakkal, közvetlenül velünk kell felvennie a kapcsolatot.

Sütik

Ebben az Adatvédelmi Szabályzatban a „süti” kifejezést az információtárolásra használt sütikre és egyéb technológiákra (úgymint a webjelzőkre) használjuk. A süti egy egyszerű szövegfájl, amelyet az ügyfél számítógépén vagy mobilján (vagy egyéb eszközén) tárol a weboldal szervere, és az adott süti tartalmát kizárólag az a szerver nyerheti ki vagy olvashatja. Minden süti egyedi az ügyfél webböngészője számára. Ezek néhány anonim információt tartalmaznak, például egy egyedi azonosítót és a weboldal nevét, valamint néhány karaktert és számjegyet.

Majdnem minden weboldal, a mieinket is beleértve, használ sütiket a felhasználói élmény javítására, mivel általuk lehetővé válik, hogy a weboldal és/vagy alkalmazás „emlékezzen” a felhasználóra akár a látogatásának hosszát („munkamenet süti” használatával), akár a megismételt látogatást („állandó süti” használatával) rögzítve.

A sütik egy weboldal vagy alkalmazás használatának könnyítésére szolgálnak, például azáltal, hogy lehetővé teszik a felhasználóknak a hatékony böngészést az oldalak között, és tárolják a beállításaikat. A sütik gyorsabbá és könnyebbé teszik a kommunikációt a felhasználó és a weboldal között. Ha egy weboldal vagy alkalmazás nem használ sütiket, a felhasználót új látogatónak fogja érzékelni minden alkalommal, amikor egy újabb oldalt keres fel a weboldalon. A sütik használhatók célzott hirdetésekre, valamint arra is, hogy elemezzék a felhasználó böngészését a weboldalon.

Itt további információk találhatók a sütikről és a kikapcsolásukról a böngészőben.  

Ügyfeleink többet is megtudhatnak arról, milyen reklámsütik vannak az eszközükön, illetve közvetlenül kikapcsolhatják azokat ide kattintva.

A személyes adatok megőrzése

Ügyfeleink személyes adatait hat évig tároljuk. A hat év az ügyfél felhasználói számlájának bezárási időpontjától számít, alvó számla esetén pedig az altatás időtartamát veszik figyelembe. Az alábbi néhány eset kivételt képez a megőrzési időszak alól:

 • Ha az ügyfél önkizárást kér bármelyik szolgáltatásunknál, akkor ezen információt korlátlan ideig megőrizzük.
 • Ha az ügyfél vizsgálat alatt áll, vagy felmerült vele szemben a csalás, pénzmosás vagy bűncselekmény gyanúja, akkor a személyes adatait hosszabb ideig megőrizhetjük.
 • Jogvita esetén a személyes adatokat a vita fennállásának időtartamáig és az azt követő hat éven keresztül őrizzük meg.

Ügyfelünk személyes adatainak frissítése

A személyes adatok egy része a felhasználói számlán keresztül bármikor módosítható. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy amint a személyes adataik megváltoznak, a lehető leghamarabb frissítsék a felhasználói számlájukat. Ha az ügyfél nem tudja megváltoztatni az adatait a felhasználói számláján keresztül, akkor kapcsolatba léphet az Ügyfélszolgálattal

Ügyfeleink jogai

Személyes adataikkal kapcsolatban az ügyfeleket az alábbi jogok illetik meg:

 • joguk van az általunk tárolt személyes adataikhoz való hozzáféréshez (alanyi hozzáférési kérelem – subject access request, SAR);
 • joguk van bizonyos személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapni;
 • joguk van a helytelen vagy idejétmúlt személyes adatok kiigazításához;
 • ahol kifejezetten kértük az ügyfél hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához, és más törvényi körülményhez nem kell igazodnunk, az ügyfélnek jogában áll visszavonni ezt a hozzájárulást;
 • joguk van bizonyos személyes adatok töröltetéséhez, amennyiben azok feldolgozására már nincs szükségünk, ha az előbbi bekezdésnek megfelelően visszavonják a hozzájárulásukat, ha a következő bekezdésnek megfelelően tiltakoznak, ha a személyes adataikat jogtalanul dolgoztuk fel, vagy ha törvényi kötelezettségből kifolyólag elvárt a személyes adataik törlése;
 • joguk van tiltakozni a feldolgozás ellen, ha annak jogalapja a személyes adataik feldolgozásához fűződő jogos érdekünk, de felhívjuk a figyelmet, hogy ettől még feldolgozhatjuk a személyes adataikat, ha más vonatkozó jogalapunk is van erre, vagy ha olyan kényszerítő erejű indokunk van az ügyfél személyes adatainak feldolgozására saját érdekünkben, amelyet nem írnak felül az ügyfél jogai, érdekei vagy szabadságjogai;
 • joguk van magyarázatot kérni az alkalmazott logikáról, ha kizárólag automatikus módon hozunk döntéseket velük kapcsolatban; és
 • joguk van visszautasítani a direkt marketinget, amit megtehetnek a direkt marketingről történő leiratkozással a felhasználói számlájukon keresztül vagy magában az üzenetben is. Ügyfeleinknek joguk van továbbá tiltakozni a profilalkotás ellen, de csak a direkt marketinges célokhoz kapcsolódóan.

Ha az ügyfél nem biztos abban, milyen jogok illetik meg, vagy kétségei vannak személyes adatainak feldolgozását illetően, kapcsolatba léphet Ügyfélszolgálatunkkal vagy a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságával.

Ha élni szeretnének bármely jogukkal, ügyfeleink az Ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépve tehetik ezt meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfelek jogaihoz kapcsolódó minden kérelmet megpróbálunk teljesíteni, azonban ezek nem abszolút jogok. Ennek értelmében előfordulhat, hogy vissza kell utasítanunk az ügyfél kérelmét, vagy csak részben tudjuk azt teljesíteni.

Ha ügyfelünk kérelmet nyújt be a jogaival kapcsolatban, szükségünk lesz a személyazonosságának igazolására. A kérelmének pontosítását is kérhetjük. Igyekszünk a kérelmeket a személyazonosság hitelesítésétől számított egy hónapon belül megválaszolni, de előfordulhat, hogy ez hosszabb ideig tart (erről értesítést küldünk). Ha többször kapunk ugyanarra vonatkozó kérelmet, vagy okunk van feltételezni, hogy a kérelmek okafogyottá váltak, fenntartjuk a jogot, hogy ne válaszoljunk azokra.

Felügyeleti hatóságok

Ha ügyfelünknek olyan panasza merül fel, amellyel jogosult a saját nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságához fordulni, kérjük, első körben velünk vegye fel a kapcsolatot, hogy lehetőségünk legyen reagálni a problémára.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben ügyfelünknek a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos kérdése van, vagy valamely jogát szeretné érvényesíteni, kérjük, először Ügyfélszolgálatunkkal lépjen kapcsolatba. Ügyfeleink írhatnak adatvédelmi tisztviselőnknek is a dataprotection@flutterint.com címre.

Az Adatvédelmi Szabályzat legutóbb frissítve: 2023. július 26.